Ordinacija se pridržava svih pozitivnih zakonskih propisa u medicini i stomatologiji. Postavljeni su visoki standardi koji su u saglasnosti sa našom i svetskom stomatološkom praksom. Ordinacija je opremljena tako da se bavi svim vidovima stomatoloških usluga. Opremljena je najsavremenijom opremom, prema svim zahtevima naše i Evropske stomatološke prakse. 2015 godine je zamenjena stara sa novom stomatološkom stolicom, sa svim modernim dodacima. Ordinacija poseduje Implantmed-ov fiziodispenzer, kojim se sa lakoćom radi hirurška i implantološka terapija. Ove godine je nabavljen  stomatološki diodni soft laser Epic X sa kojim se uvodi  savremena laserska procedura  lečenja. Pomoću stomatološkog softvera Stomis vodi se ažurna evidencija, a vaši podaci su potpuno bezbedni.