Naša ordinacija ima naučno tehničku saradnju sa sledećim firmama:

ZUBOTEHNIČKA LABORATORIJA

Wizil dent
Todora Toze Jovanovica 6
tel.: +381638029179

ORDINACIJE

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ADAMOVIĆ MILANA
Moše Pijade 24
21208 SREMSKA KAMENICA
Telefon: +381 21 6465 662

OSTALO

GoldDental
Branimira Ćosića 6, 21000 Novi Sad
Tel: +38121 444 246
Telefax: +38121 63 37 110
e-mail:nedeljko.vasic@denty-golddental.com

Neodent
www.neodent.rs

Hipokrat
Metropolita, Stratimirovica 6, NOVI SAD
tel.: +381/21-360-100

STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV-SLDa
za Ogranak VOJVODINA SKS
Vase Stajića 9
21000 Novi Sad
dlvsld@neobee.net

Stomatološka komora Srbije
Ogranak Vojvodina
Zmaj Jovina 26, Novi Sad
Tel. 021/427-365
www.stomkoms.org