Др Ева Кираљ

Студије стоматологије је завршила 1993 године у Новом Саду. Тада се запослила и радила као поливалентни стоматолог у Зрењанину у дому здравља „Др. Бошко Вребалов” до 2006 године, када се сели за Нови Сад и отвара Стоматолшку ординацију „Дентал Плус”. Има велико стручно искуство у раду са децом и одраслима. Том знању је допринело и пренето искуство оца, др Тури Лајоша, специјалисте протетике.

Др Ева Кираљ је члан Стоматолошке коморе Србије и Друштва лекара Војводине Српског Лекарског  Друштва. Поседује лиценцу за самостални рад.